Kring & bidstond

Kringen

Er zijn een aantal kringen in de Evangelische Gemeente waaronder een aparte vrouwenochtend.  De reguliere kringen zijn één keer per week. Over het algemeen begint de kring met een kopje koffie of thee en gezellig samenzijn. Dan wordt er samen gezongen en is er plaats voor getuigenis. Er wordt een stuk uit de bijbel gedeeld en die wordt in de groep besproken. De persoonlijke en praktische toepassing en het elkaar bemoedigen daarin zijn daarbij erg belangrijk. Als afsluiting is er gezamenlijk gebed.

Bidstond

De algemene bidstond is één keer per maand en wordt afwisselend ergens anders gehouden. Er wordt gezongen en de meeste tijd gaat uit naar gebed. Er wordt gebeden voor grotere dingen : de wereld om ons heen en dingen dichterbij: Oosterwolde, persoonlijke noden en de gemeente. Maar ook om God te danken en te aanbidden of een getuigenis te geven.