Agenda

De diensten op zondag beginnen om 09:30 uur.

Datum
Spreker
Zangleider
Bijzonderheden
19 mei Rik van Boven Jelte Jongsma
26 mei Eddy Douma Walter Barendregt Avondmaal
30 mei Harry Euving Hemelvaart
2 juni Willem Boorsma Deborah Groeneweg
9 juni Pauline Euving Willem Trip Eerste Pinksterdag
10 juni Harry Euving Harry Euving Tweede Pinksterdag: RvK-dienst in Molukse kerk ‘Rehobot’ Schapekamp 28
16 juni Peter Wijngaarden Walter Barendregt
23 juni Richard Klein Jelte Jongsma
30 juni Timothy Van de Vliet Harry Euving Avondmaal
7 juli Hylke Boorsma Deborah Groeneweg
14 juli Ieder-heeft-iets Willem Trip

Takenrooster

201905 ROOSTER tm 14 juli