Leven in de frontlinie

Prekenserie: “Leven in de frontlinie”

Als je opnieuw geboren wordt en je bent een leerling van Jezus geworden, dan ontdek je vroeger of later dat je levensreis weliswaar

radicaal veranderd is, maar dat het tegelijkertijd ook een tocht kan zijn, die vet door de modder gaat. Je ontdekt dat je leeft in oorlogsgebied! Een gebied waar de oude vijand nog probeert te heersen, te vernietigen en te roven! En

jij bent betrokken in deze strijd. Jij leeft in die frontlinie! Welke principes kun je

toepassen om staande te blijven en vooral: de door Jezus Christus behaalde overwinning op die vijand uit te leven?

In de herfst van 2018 zal een prekenserie in het teken staan van die vraag. In zes afzonderlijke preken zullen we samen verschillende aspecten van ons leven in de frontlinie behandelen.

Datum: Spreker Onderwerp
30 sep ’18 Timothy van De Vliet Leven met het oog op het Koninkrijk gericht
7 okt ‘18 Gerard Wijngaarden Sterker uit de strijd
14 okt ‘18 Willem Trip Hoop geeft overwinning
21 okt ‘18 Harry Euving Loyaliteit binnen Gods huisgezin
28 okt ‘18 Jelte Jongsma Afrekenen met Ergernis en Boosheid
4 nov ‘18 Hylke Boorsma Groeien in ontferming