Zending

De Evangelische Gemeente Oosterwolde beschouwt op grond van de bijbel dat we de medemens niet alleen met woorden en gebed terzijde zouden moeten staan. Wij zien heel duidelijk een opdracht in het ondersteunen van mensen in nood:  dichtbij, maar ook ver weg. In de praktijk verleent de EGO diaconale hulp op de volgende terreinen:

  • Het bieden van praktische ondersteuning aan asielzoekers die de gemeente bezoeken of bezochten.
  • Het verlenen van praktische hulp aan bezoekers van de gemeente die hieraan behoefte hebben.
  • Het geven van giften aan diverse doelen, hieronder staan twee doelen die de gemeente steunt benoemd.

Familie de Koning

Onze gemeente steunt al jaren de  familie de Koning in Thailand. Zij hebben zich daar toegelegd op twee  belangrijke activiteiten. Het toerusten en trainen van autochtone  christenen, zodat die in hun eigen woonplaats het evangelie kunnen  brengen en onderwijzen. Daarnaast heeft de familie de Koning een  programma opgezet betreffende het huwelijkspastoraat.

Discipelship Training School

Daarnaast worden jongeren die met Youth With a Mission (YWAM) in het kader van een discipelschapstraining worden  uitgezonden door onze gemeente zo nodig financieel ondersteund.