De samenkomst

Iedere zondagochtend wordt er een dienst gehouden in de Esch (route). De dienst begint om 09:30 en is meestal 11:00 – 11:15 afgelopen, maar blijf na afloop nog even voor een gezellig bakje koffie of thee!

De dienst bestaat voornamelijk uit zang,  aanbidding, gebed en een prediking uit de Bijbel. Daarnaast is er altijd ruimte voor getuigenissen,  profetie en voorbede. Op verzoek kan de eredienst vertaald worden in het  Engels.

Kinderen

Voor de kinderen is er een kinderdienst, lees daar meer over onder kinderen.

Speciale diensten

Eens in de zoveel tijd is er een speciale dienst in de EGO. Bent u uitgenodigd voor zo’n dienst of wilt u hier meer over weten lees dan hieronder een korte beschrijving.

 • Ieder heeft iets dienst
  In deze dienst is geen preek, maar heeft ieder iets: je bent vrij een lied, getuigenis of woord te delen.
 • Avondmaal
  Elke laatste zondag van de maand is er avondmaal. In deze dienst delen we brood (matzes),  wijn  (druivensap) en staan we stil bij het feit  Jezus voor onze zonden gestorven is.
 • Doopdienst
  Van tijd tot tijd is er ook een doopdienst. Een groot feest, voorin de kerk staat dan een groot doopbad. De dopeling geeft in het water zijn/haar getuigenis. Er wordt voor de persoon gebeden en op basis van het getuigenis wordt deze gedoopt. Hierna wordt een lied gekozen dat de dopeling heeft uitgekozen.
 • Opdraagdienst
  Kinderen kunnen worden  opgedragen aan God, hier wordt  in de dienst een speciale plaats  gereserveerd. Het gezin wordt naar voren gevraagd en er wordt voor de ouders en kinderen gebeden.