Livestream met Rik van Boven | Wees volmaakt!

2 mei 2021
10:00 tot 11:00

Woordverkondiging door: Rik van Boven

2 mei 2021
10:00 tot 11:00
Locatie
Thuis i.v.m. de maatregelen tegen verspreiding Corona

Woordverkondiging door: Rik van Boven

Woordverkondiging naar aanleiding van Mattheus 5:43-48 

'U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.'
 

De Livestream is te bekijken via het Youtube-kanaal van de Evangelische Gemeente Oosterwolde. En later ook op deze website via de pagina 'Livestream'. De woordverkondiging zal beschikbaar zijn via de link naar preken.

 

 


Locatie
Thuis i.v.m. de maatregelen tegen verspreiding Corona