De dood is overwonnen

Jezus heeft de dood voor je overwonnen!

Dit bericht is geplaatst op 02-04-2021

Satan had een plan gemaakt, met Judas, Pilatus en de Joodse leiders om de Vorst van het leven te doden, maar God wekte Hem op (Handelingen 3:15)“door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden” (Handelingen 2:24). En wanneer je in Hem gelooft kan de dood ook jou niet houden: “Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid.” (Johannes 11:25)
Jezus stond op uit de dood om te bewijzen dat Hij de dood had overwonnen. Tot Zijn opstanding leek de dood elk sprankje leven en hoop van generatie op generatie op te slokken. “Want het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23), en “er is niemand rechtvaardig, ook niet één.” (Romeinen 3:10) Hoe kunnen zondaren dan aan de dood ontsnappen?
Eeuwen daarvoor had God eeuwig leven beloofd, maar de opstanding onthulde dat dit zeker was voor Zijn gekozen, verloste en geadopteerde zonen en dochters. Hoewel velen vóór Hem geloofden en stierven, was Jezus de eerstgeborene uit de dood (Kolossenzen 1:18).

En als er één de eerste is, zullen er meer volgen!

(gedeelte uit "de dood is overwonnen": https://levenslicht.org/artikel/de-dood-is-overwonnen/)

Wil je meer weten? Stel jouw vraag in het contactformulier. We nemen graag contact met jou op.

Zie ook

Pasen 2021 | Omdat Hij leeft, kan ik leven!
04-04-2021 | Sierd de Jong