Hoe zien wij licht?

Ik worstel mij op dit moment door een boek van Heino Falcke. De persoon die met zijn team de eerste ‘foto’ heeft gemaakt van een zwart gat in het heelal. In “gewone taal” schijft hij hierover een boek getiteld ‘Licht in de duisternis’ Heel interessant.

Dit bericht is geplaatst op 30-04-2021

Ik zeg 'worstel', omdat het boek al vrij snel begint met de toepassing van de relativiteit theorie van Einstein en kwantum mechanica. Dit zijn nogal abstracte wiskundige begrippen die voor de meeste gewone mensen zoals ik niet 123 te begrijpen zijn. Wat hierin naar voren komt is dat natuurwetenschappers nu tot de conclusie komen dat er maar één vaste, onveranderbare, waarde bestaat. Dat is licht en de snelheid ervan. De rest, ook materie en tijd, is relatief, veranderlijk. Zonder licht is er niets.
Het eerste wat er bij mij naar boven komt is wat de bijbel zegt over God en het licht. De eerste scheppingswoorden in Genesis 1:3 zijn; “Er zij licht, en er was licht.” Het licht is de basis van alles. Psalm 36:10:  “want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.”  In het Evangelie naar Johannes lezen we dat alles is geschapen door het Woord. Dit woord, de Zoon van God, wordt ook verbonden met licht. In Johannes 12:35 zegt Jezus over zichzelf: ‘Nog een korte tijd is het licht bij u.’   
In de wetenschap is het licht tot een fundamenteel iets geworden. Voor ons, als volgelingen van Jezus, is Het Licht, Christus, de basis van wie wij zijn en wat wij doen. Laat het licht van Zijn woord schijnen op ons pad opdat we de juiste koers blijven houden. Ps 119:105 : “Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad”. Wij zijn op weg naar het eeuwige licht.   Openbaring 22:5  "Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn." Wetenschap staat niet altijd tegenover geloof in Christus. Soms bevestigt de natuurwetenschap de principes die in de bijbel op een andere manier zijn weergegeven. Daar word ik vrolijk van!

Harry Euving