Samenkomsten

Voorzichtige start met fysieke Samenkomsten

Als gemeente willen wij bijdragen aan het beschermen van kwetsbaren, zieken en ouderen, door ons te houden aan de aanwijzingen van de overheid.
Om deze reden zijn we met de nodige voorzorgsmaatregelen begonnen met het organiseren van fysieke bijeenkomsten en samenkomsten. Voor wie deze fysieke samenkomsten liever nog niet bezoekt proberen we een fysieke bijeenkomst ook te streamen op ons YouTubekanaal via een 
Livestream 

Afwisselend zullen we een bijeenkomst hebben die we "Ontmoeting&Aanbidding" hebben genoemd en een samenkomst die we "Samenkomst&Livestream" hebben genoemd

Ontmoeting&Aanbidding:

We komen samen in een ontspannen sfeer, we bekijken of beluisteren samen een korte (video)boodschap en we gaan daarover met elkaar in gesprek. We gaan samen naar onze Hemelse Vader om Hem te loven, te prijzen en te aanbidden. En we bidden voor elkaar. Tijdens deze samenkomst is er geen aparte dienst voor kinderen. Natuurlijk zijn ze wel van harte welkom en is er voor altijd wel iets om te doen: knutselen, tekenen, spelen, etc.

Samenkomst&Livestream: 

We hebben in deze samenkomst samen een dienst, min of meer op de manier zoals we dat gewend waren. We zullen deze samenkomst zo veel als mogelijk ook live streamen via ons YouTube-kanaal. Tijdens deze samenkomst is er ook een dienst voor kinderen. 

Speciale diensten
Eens in de zoveel tijd is er een speciale dienst in de Evangelische Gemeente Oosterwolde.
Bent u uitgenodigd voor zo’n dienst of wilt u hier meer over weten lees dan hieronder een korte beschrijving.

Ieder heeft iets dienst
In deze dienst is geen preek, maar heeft ieder iets: je bent vrij een lied, getuigenis of woord te delen.

Avondmaal (tijdelijk opgeschort)
Normaal wordt elke laatste zondag van de maand het avondmaal gevierd. In deze dienst delen we brood (matzes),  wijn  (druivensap) en staan we stil bij het feit  Jezus voor onze zonden gestorven is.

Doopdienst
Van tijd tot tijd is er ook een doopdienst. Een groot feest, voorin de kerk staat dan een groot doopbad. De dopeling geeft in het water zijn/haar getuigenis. Er wordt voor de persoon gebeden en op basis van het getuigenis wordt deze gedoopt. Hierna wordt een lied gekozen dat de dopeling heeft uitgekozen.

Opdraagdienst
Kinderen kunnen worden  opgedragen aan God, hier wordt  in de dienst een speciale plaats  gereserveerd. Het gezin wordt naar voren gevraagd en er wordt voor de ouders en kinderen gebeden