Welkom bij Evangelische Gemeente Oosterwolde

Een plaats waar mensen thuiskomen,
vernieuwd worden en vanwaar mensen uitgaan om te getuigen
van het Evangelie van de Heer Jezus Christus.

Samenkomst&Livestream met Richard Klein
Kinderen
Ignited Teens