Over de EGO

Even kennis maken…

De Evangelische Gemeente Oosterwolde is opgericht door een groep van twaalf mensen op 24 september 1988. De meesten van deze groep mensen bezocht tot het moment van oprichting de pinkstergemeente Philadelphia in Drachten. Zij hadden het verlangen om een eigen gemeente in Oosterwolde te stichten.

Deze wens hebben zij kenbaar gemaakt aan God. Na enige tijd hebben ze met steun van genoemde gemeente de geloofsstap gezet. Deze stap was zoals inmiddels is gebleken, een gezegende stap. De EGO is na meer dan 20 jaar samen te komen in Rikkingahof verhuisd naar de Esch.

Meer weten?

Wilt u weten waar de EGO voor staat? Lees dan de visie van de EGO.
Bent u benieuwd hoe een samenkomst verloopt? Lees dan meer over de samenkomst.
Hebt u een vraag die niet op deze website beantwoord wordt? Neem dan contact met ons op.